שם המתחם:
www.Scan.co.il
מוצע למכירה מיידית - 052-4232683