תודה על הפרסום, הפרטים נשלחו לאישור המנהלים, לאחר אישורם הפוסט יתפרסם